Ez a webportál saját cookie-kat vagy tulajdonosi vagy partner cookie-kat használ, amelyek nem marketing célúak és amelyek célja az optimális felhasználói élmény biztosítása. A webszolgáltatás használatának folytatásával Ön elfogadja a fájlok letöltését és használatát. További információkért látogasson el ide.
Személyi adatok feldolgozása
A HONEST GENERAL TRADING SRL (a továbbiakban: HGT) személyes adatkezelő, és megfelel a 2018. május 25-én hatályba lépett személyes adatok feldolgozásáról szóló 2016/679/EU rendeletnek. A webes portálon keresztül a HGT az alábbiakban leírt módon gyűjtheti és dolgoyhatja fel a személyes adatokat. Ezen adatokat feldolgozása tisztességesen, átláthatóan és felelősségteljesen történik, jól meghatározott célokra és csakis a szükséges minimális időtartamra. Ugyanakkór, az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében a személyes adatok megfelelően védettek.

Milyen személyes adatokat dolgozunk fel?

A HGT olyan személyes adatokat dolgoz fel, amelyeket az érintett személyek az internetes portálon keresztül önként bocsátanak rendelkezésünkre. Ezek az adatok lehetnek: név, vezetéknév, cím, születési idő, életkor, tanulmányok, e-mail cím, telefonszám, munkavállalói történelem, stb. Vállalatunk eleget tesz a cél eléréséhez szükséges minimális adatgyűjtés elvének.

Miért dolgozzuk fel a személyes adatokat?

Ezen adatok feldolgozásának célja:
- a kért információk biztosítása
- az előterjesztett panaszok gyors kezelése
- a jelöltek kiválasztási folyamatához, amikor önéletrajzokat kapunk tőlük
Vállalatunk tiszteletben tartja a személyes adatok feldolgozását megillető korlátozás elvét.

Mit értünk a hozzájárulás kifejezés alatt és miéert van erre szükség?

A hozzájárulás az érintett személy egyértelmű és kifejezett beeleegyezése a személyes adatok az Európai Rendeletben meghatározottaktól eltérő célokra történő feldolgozására.
A fentiekben említett célok teljesítése érdekében önnek bele kell egyeznie a személyes adatok HGT általi feldolgozásába. meg kell állapodnia a HGT által a személyes adatok feldolgozásában.
A hozzájárulás bármikor visszavonható, vállalatunknak az alábbi kommunikációs csatornákon keresztül előterjesztett kérelem alapján:
- e-mail: dpo@honest.ro
- internetes portál, kapcsolat menü
- írásos kérés,vállalatunk fő székhelyén: Intrarea Abatorului, nr.1A, Glina, Jud. Ilfov

Mennyi ideig tároljuk személyes adatait?

Az Online Kapcsolat menu keretén belül továbbított üzenetek, illetve a Toborozás menün belül benyújtott önéletrajzok a kézhezvételtől számított 31 napig tárolódnak.

Hól továbbíthatók az ön személyes adatai?

A HGT nem továbbítja az internetes portálon keresztül kapott adatokat az Európai Gazdasági Térségen kívül, vagy harmadik felek részére.

Milyen jogokat élvezhet személyes adatainak feldolgozására vonatkozóan?

Személyes adataira kiterjedő jogai a következők:
- tájékoztatáshoz való jog
- hozzáférési jog
- helyesbítés joga
- törlés joga
- a feldolgozás korlátozásának joga
- a hordozhatóság joga
- a feldolgozás ellenzésének joga
- kizárólag az automatizált adatfeldolgozáson alapuló döntéssel szembeni ellenkezés joga
- a tevékenységi területren belüli illetékes hatóságokkal való kapcsolatfelvételhez való jogot.
 
A következő kommunikációs csatornák használatával gyakorolhatja jogait:
- e-mail: dpo@honest.ro
- internetes portál, kapcsolat menü
- írásos kérés,vállalatunk fő székhelyén: Intrarea Abatorului, nr.1A, Glina, Jud. Ilfov
 
A személyes adatok védelmével foglalkozó hatóság az ANSPDCP (A Személyes Adatfeldolgozás Felügyeletével Foglalkozó Nemzeti Ügynökség) és a www.dataprotection.ro. oldalon érhető el.